Úvodní stránka >> Historie

Historie
History


Sborník geologických věd je nejstarší edicí České geologické služby. První svazek Sborníku Státního geologického ústavu Československé republiky, vydaný jako první publikace mladého ústavu již v roce 1921, obsahoval články dnes již velikánů české geologie – např. Radima Kettnera, Odolena Kodyma, Bedřicha Zahálky, Cyrila Purkyně. Postupem času se stal reprezentační publikací celé československé geologie. Narůstající počet článků vedl v roce 1950 k rozdělení Sborníku na oddíly geologický a paleontologický, o deset let později vznikly samostatné edice Sborníku geologických věd – Geologie, Paleontologie, Ložisková geologie a mineralogie, Antropozoikum, Hydrogeologie a inženýrská geologie, Užitá geofyzika, Technologie a geochemie. V počátcích české články doplňovalo resumé francouzské, později podle provenience německé, anglické i ruské a postupně získaly převahu články cizojazyčné s českým resumé.