Special Papers

 

Vítáme Vás na stránkách edice Práce České geologické služby (Czech Geological Survey Special Papers), která je nejmladší z řad odborných a vědeckých prací vydávaných v České geologické službě. Nabízí publikační prostor jak renomovaným geologům a specialistům, tak i začínajícím autorům.

Průběžně číslovaná edice má široký tematický i stránkový rozsah a jednotlivé svazky se věnují vybraným otázkám regionální geologie, petrografie, sedimentologie, paleontologie, geofyziky nebo i dílčím otázkám ochrany životního prostředí, např. radonovému riziku.

 

© Česká geologická služba, 2007