Úvodní stránka >> Profil

Profil
Profile


První publikací Státního geologického ústavu Československé republiky byl po jeho vzniku Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky. V roce 1921 tak zahájil dlouhou cestu edice, která se v průběhu let stala zrcadlem československé geologie. V později vzniklých samostatných řadách Geologie, Paleontologie, Ložisková geologie a mineralogie, Antropozoikum, Hydrogeologie a inženýrská geologie, Užitá geofyzika, Technologie a geochemie přinášela edice zásadní články předních odborníků o geologii státního území, ale i poznatky z výzkumů v zahraničí.