Sborník geologických věd
Journal of Geological Sciences

 


Vítáme vás na stránkách Sborníku geologických věd, nejstarší edice České geologické služby. První svazek – tehdy Sborníku Státního geologického ústavu Československé republiky – vyšel tiskem již v roce 1921 a postupem času se stal reprezentační publikací celé československé geologie, přinášející široké spektrum výsledků geologických výzkumů. Od roku 1950 začal vycházet samostatně oddíl geologický a paleontologický, o deset let později vznikly samostatné edice Sborníku geologických věd – Geologie, Paleontologie, Ložisková geologie a mineralogie, Antropozoikum, Hydrogeologie a inženýrská geologie, Užitá geofyzika, Technologie a geochemie.