Special Papers >> Obsah >> No. 13

Holocenní vápenec a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu 

Žák, K., Hladíková, J., Buzek, F., Kadlecová, R., Ložek, V., Cílek, V., Kadlec, J., Žigová, A., Bruthans, J., Šťastný, M., 2001, Special Papers No. 13. Czech Geological Survey. Praha.
ISBN 80-7075-472-9

Obsah (Content)

Abstrakt
str. 8 (pdf, 53 kB)
1. Akumulace holocenních pěnovců ve Svatém Janu pod Skalou - úvod a přehled starších výzkumů
str. 9-21 (pdf, 1480 kB)
2. Geologický, morfologický, litologický, paleopedologický a mineralogický popis pěnovců
str. 21-37 (pdf, 1855 kB)
3. Společenstva měkkýšů v pěnovcích ve Svatém Janu pod Skalou a jejich porovnání s pěnovci v údolí Švarcavy v Českém krasu
str. 37-46 (pdf, 932 kB)
4. Geochronologický a geochemický výzkum pěnovců
str. 46-61 (pdf, 1642 kB)
5. Krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou
str. 61-79 (pdf, 1735 kB)
6. Chemické složení vody svatojánského pramene a její kontaminace nitráty
str. 79-91 (pdf, 1076 kB)
Literatura
str. 92-98 (pdf, 761 kB)
English summary – Holocene calcareous tufa accumulation and karstic spring in Svatý Jan pod Skalou (Bohemian Karst)
pp. 98-111 (pdf, 1529 kB)
Přílohy
str. 112-135 (pdf, 3817 kB)
 

© Česká geologická služba, 2007