Úvodní stránka > Aktuality > Text aktuality
Web České geologické služby
Centre for Modern Education
Erudis
Národní muzeum

Aktualita

31. mezinárodní konference o rostlinné tafonomii se uskutečnila v Německu (Foto: Jan Fischer).

31. mezinárodní konference o rostlinné tafonomii se uskutečnila v Německu

8. listopadu 2023

Ve dnech 3.–5. 11. 2023 se uskutečnila 31. tafonomická konference v muzeu GEOSKOP na hradě Lichtenberg u města Kusel (Falc, Německo).

Účastníci konferenci si vyslechli dvanáct zajímavých přednášek na různá témata týkajících se rostlinné tafonomie. Tafonomie je vlastně věda zabývající se způsobem zachování organizmů v sedimentech – fosilizací.

Úvodní přednášky byly zaměřeny na experimentální výzkum zachování listů rostlin v různých typech substrátu a pozorování rozkladu listů ve vodním prostředí během několika měsíců. Byly prezentovány různé výzkumy třetihorních rostlin a srovnání různě starých společenstev třetihor (pozdní miocén a pliocén). Zajímavá prezentace se týkala prvohorní flóry od Mrtvého moře v Jordánsku. Na období prvohor byla rovněž zaměřena přednáška o rekonstrukci prostředí na základě rostlinných zkamenělin a další prezentace byla zaměřena na nové analytické metody výzkumu zkřemenělých kmenů kapraďosemenných rostlin (medulloz). Pozornost upoutaly také příspěvky týkající se tafonomie prvohorních fosilních dřev jehličnanů.

Zbyněk Šimůnek z ČGS prezentoval poznatky zaměřené na drobné rostlinné zbytky, které lze získat macerací karbonského a permského uhlí z mladších prvohor. Vzorky pro účely prezentace byly z celého světa (Rusko, USA, Ukrajina, Polsko, Mongolsko, Španělsko a Austrálie). Zkoumané kutikuly listů, semen, vodivá rostlinná pletiva, sporangia umožňují rekonstruovat rostlinné společenstvo, které tvořilo uhelnou sloj.

V závěru konference se uskutečnila prohlídka sbírek muzea, které jsou zaměřené zejména na otisky permokarbonských stop plazů a obojživelníků a na výzkum jejich koster, které se nacházejí nejen v nedalekém lomu (Remigiusberg) společně s flórou, ale i na jiných lokalitách Německa a jiných částech světa. Návštěvu lomu však účastníkům konference znemožnila nepřízeň počasí. Místo toho tak hosté navštívili muzejní sbírky a preparátorské dílny.

Autor: Zbyněk Šimůnek

Připojené soubory

Snímek 1: Stromovité přesličky Calamites. (Foto: Z. Šimůnek)

Snímek 2: Kostra asi 1 m dlouhého permského krytolebce. (Foto: Z. Šimůnek)

Snímek 3: Asi 2 m vysoká mozaika sestavená z rostlin nejsvrchnějšího karbonu. (Foto: Z. Šimůnek)

Přihlášení