Úvodní stránka > Aktuality > Text aktuality
Web České geologické služby
Centre for Modern Education
Erudis
Národní muzeum

Aktualita

Co dělají geologové? Přednáška pro děti ze ZŠ Jungmannova v Berouně.

Popularizace geologických věd na základních školách: Co dělají geologové?

16. února 2023

Geologové z České geologické služby Pavla a Jan Holečkovi byli rámci projektové výuky ZŠ Jungmannova v Berouně vyzváni třídní učitelkou, aby dětem představili svá povolání.

A protože profese geologa je bezesporu neobvyklá a zajímavá, připravili pro žáky druhé třídy popularizační přednášku na téma „Co dělají geologové?“. V rámci projektové dvouhodinovky představili, čím se geologie zabývá, vysvětlili, proč existují různé specializace geologů. Dále ukázali stručnou historii Země, jak se dělí horniny a proč je geologická mapa tak barevná. Děti si na interaktivní tabuli vyzkoušely, jak se konstruuje geologická mapa, a také jim přiblížili lokální geologii Berouna a jeho okolí nejen formou prezentace, ale i ukázkami vzorků hornin z terénu a jejich využitím. Závěrem přednášky ukázali přístrojové vybavení moderního geologa a fotografie z terénních prací. Na přednášku navazoval praktický workshop plný zajímavých ukázek a experimentů. Děti si prohlédly rozšířenou realitu pomocí popularizačních aplikací ČGS, vyzkoušely si hydrogeologická měření pomocí měřicích přístrojů a společně provedly experimenty s termokamerou. Neméně zajímavý byl pro děti i koutek s ukázkami vybraných hornin a minerálů (zlato, magnetit a další). Závěrem žáci dostali propagační předměty ČGS (omalovánky, vystřihovánky, placku) z produkce vydavatelství ČGS. Po skončení prezentace výuka pokračovala tematicky zaměřenou výtvarnou výchovou, kdy děti konstruovaly funkční model sopky.

Prakticky téměř celý výukový den se tak nesl ve znamení geologie. O spokojenosti dětí i pedagogů hovoří fakt, že při závěrečném dotazu, kdo by se chtěl stát geologem, se přihlásila téměř polovina třídy.

Autor: Pavla a Jan Holečkovi

Připojené soubory

Fotografie z přednášky na téma „Co dělají geologové?" pro děti ze ZŠ Jungmannova v Berouně.

Přihlášení