Úvodní stránka > Aktuality > Text aktuality
Web České geologické služby
Centre for Modern Education
Erudis
Národní muzeum

Aktualita

Publikace Odpady z těžby a rámcový legislativní postup k jejich možnému využití.

Publikace k projektu recomine Sasko – Česko

19. prosince 2022

K ukončení projektu recomine Sasko – Česko vyšla publikace „Odpady z těžby a rámcový legislativní postup k jejich možnému využití“ (Mrázová, Š. – Rambousek, P. – Rajman, P.) ve spolupráci České geologické služby, Helmholtz Institutu Freiberg für Ressourcentechnologie, Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH a MŽP.

Projekt je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Autor: Štěpánka Mrázová

Přihlášení