Úvodní stránka > Aktuality > Text aktuality
Web České geologické služby
Centre for Modern Education
Erudis
Národní muzeum

Aktualita

Snímek družice Sentinel 2 - důl Turów

Česká geologická služba vykonala již třetí inspekci v dole Turów

7. prosince 2022

Česká geologická služba (ČGS) vykonala již třetí inspekci v dole Turów, a to na základě dohody mezi Českou republikou a Polskem o řešení vlivů těžební činnosti tohoto hnědouhelného dolu na území České republiky.

Hodnotící mise se uskutečnila ve dnech 13. a 14. října a kromě specialistů ČGS a zástupců dolu se jí zúčastnili také pracovníci Państwowo Instytutu Geologiczneho (Státní geologický ústav). Zpráva, kterou Česká geologická služba z inspekce vypracovala, sumarizuje metody monitoringu hydrogeologických poměrů v dané lokalitě i dílčí výsledky testování účinnosti podzemní stěny, která má bránit poklesu hladin podzemní vody v jižním předpolí dolu Turów.

Autor: Klára Froňková

Připojené soubory

Zpráva z průběhu 3. hodnotící mise do dolu Turów ve dnech 13. a 14. října 2022 (PDF, 1,17 MB)

Přihlášení