Úvodní stránka > Aktuality > Text aktuality
Web České geologické služby
Centre for Modern Education
Erudis
Národní muzeum

Aktualita

Calcareous Nannofossils. Upper Cretaceous of the Bohemian Cretaceous Basin and the Outer Western...

Vyšla monografie o vápnitých nanofosiliích ve svrchnokřídových sedimentech České republiky

21. září 2022

Česká geologická služba vydala publikaci Lilian Švábenické Calcareous Nannofossils. Upper Cretaceous of the Bohemian Cretaceous Basin and the Outer Western Carpathians.

Kniha podává přehled o vápnitých nanofosiliích a biostratigrafických korelacích v epikontinentálních sedimentech svrchního cenomanu až coniaku české křídové pánve a ve flyšových sedimentech cenomanu až maastrichtu vnějšího pásma Západních Karpat na území České republiky.

Pozornost je věnována vápnitým nanofosiliím v hraničních intervalech stupňů svrchní křídy včetně hranic alb-cenoman a maastricht-dan, signálu změn paleoprostředí prostřednictvím kvantitativních výkyvů Braarudosphaera bigelowii nebo postupnému pronikání chladnomilných druhů do sz. oblasti Tethys v campanu a maastrichtu. Uvedeno je i srovnání s gousauskou křídou Severních vápencových Alp.

Text knihy doplňuje 14 obrázků (mapy a korelační schémata), 12 distribučních tabulek a 15 fototabulí.

Autor: Klára Froňková

Související odkazy

Calcareous Nannofossils – kniha v e-shopu ČGS

Přihlášení