Úvodní stránka > Aktuality > Text aktuality
Web České geologické služby
Centre for Modern Education
Erudis
Národní muzeum

Aktualita

Monitorovací vrt HPp 27/51 v dole Turów (foto ČGS).

Česká geologická služba vykonala další inspekci v dole Turów

30. srpna 2022

Česká geologická služba vykonala již druhou inspekci v dole Turów. Devítičlenná skupina specialistů navštívila 19. a 20. července lokality významné pro posouzení efektu zdejší těžby na stav podzemních vod na našem území. Hodnotící mise byla realizována na základě dohody mezi Českou republikou a Polskem o řešení vlivů těžební činnosti v tomto hnědouhelném dole poblíž českých hranic.

Z hodnotící mise vypracovala Česká geologická služba zprávu, která dokumentuje probíhající spolupráci obou stran a shrnuje nejnovější hydrogeologické údaje i metody jejich získávání. Jak ze zprávy rovněž vyplývá, polská strana vznesla podnět k vytvoření expertní skupiny pro problematiku podzemních vod v okolí dolu Turów. Cílem by bylo sjednocení pohledu na klasifikaci jednotlivých kolektorů podzemní vody a vyhodnocení stavu monitorovacích vrtů ve společné česko-polské monitorovací síti.

Autor: Klára Froňková

Související odkazy

Zpráva z 2. hodnotící mise v dole Turów

Přihlášení