Úvodní stránka > Aktuality > Text aktuality
Web České geologické služby
Centre for Modern Education
Erudis
Národní muzeum

Aktualita

Česká geologická služba – logo

Česká geologická služba zveřejnila Plán rovných příležitostí na léta 2022–2027

9. srpna 2022

Česká geologická služba (ČGS) uveřejnila Plán rovných příležitostí (Equal Opportunity Plan – EOP) pro Českou geologickou službu na léta 2022–2027. Dokumentem ČGS deklaruje souhlasný postoj k rovnému zacházení, zákazu diskriminace a vyrovnávání příležitostí.

Za účelem zjištění a posouzení současného stavu si ČGS nechala v červnu vypracovat externím týmem odborníků audit rovných příležitostí, který se věnoval široké škále témat spojených s rovnými příležitostmi a genderovou rovností na pracovišti – například diverzitě pracovních týmů, kariérnímu růstu, negativním jevům na pracovišti včetně sexuálního obtěžování, rozvoji a vzdělávání, odměňování a hodnocení nebo slaďování pracovního a osobního života.

Zhotovením plánu ČGS usiluje o vytvoření otevřeného, tolerantního a respektujícího prostředí, které vylučuje jakoukoliv formu diskriminace, ať již na základě genderové či jiné odlišnosti. Jedná se o zavazující hodnoty na národní, evropské i mezinárodní úrovni, ke kterým se Česká geologická služba hlásí.

Autor: Klára Froňková

Související odkazy

Plán rovných příležitostí (Equal Opportunity Plan – EOP) pro Českou geologickou službu na léta 2022–2027

Přihlášení