Úvodní stránka > Aktuality > Text aktuality
Web České geologické služby
Centre for Modern Education
Erudis
Národní muzeum

Aktualita

Zasedání projektu RENS

Zasedání projektu RENS potvrdilo zdárný průběh

10. června 2022

V České geologické službě se dne 9. 6. 2022 uskutečnilo další zasedání Výkonné rady a klíčových řešitelů projektu RENS – Horninové prostředí a nerostné suroviny (SS02030023). Jednání byli přítomni také odborní garanti – zástupci Ministerstva životního prostředí.

Klíčovým bodem zasedání byla prezentace vývoje prací v rámci jednotlivých výzkumných témat, kterými jsou Nerostné suroviny, Podzemní vody v systému krasových území, Rizikové geofaktory – sesuvy a Poddolování. Ze závěrů jednání vyplynulo, že projekt se vyvíjí úspěšně.

Hlavními cíli projektu jsou výzkum, sledování a vyhodnocování stavu horninového prostředí, přírodních zdrojů, geologických rizik a geologických informací v celé ČR a poskytování nových poznatků nejen státní správě, ale také odborné i laické veřejnosti. Na řešení projektu se kromě České geologické služby podílejí další tři partneři – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a organizace GET s.r.o. Projekt je financován Technologickou agenturou ČR v rámci Programu Prostředí pro život.

Autor: Klára Froňková

Připojené soubory

Zasedání projektu RENS – Horninové prostředí a nerostné suroviny

Přihlášení