Úvodní stránka > Aktuality > Text aktuality
Loading
Web České geologické služby
Centre for Modern Education
Erudis
Národní muzeum

Aktualita

Edice Geologie a hydrogeologie stanovení zásob podzemních vod

Byly vydány další tři publikace v edici Geologie a hydrogeologie stanovení zásob podzemních vod

10. září 2020

Česká geologická služba realizovala v letech 2010-16 projekt Rebilance zásob podzemních vod, jehož výsledkem bylo stanovení přírodních a využitelných zdrojů podzemní vody včetně podmínek jejich využití. Aktualizovány byly rovněž geologické a hydrogeologické poměry hodnocených hydrogeologických rajonů na celé čtvrtině našeho území, včetně revize hranic jednotlivých rajonů a návrhů na případné úpravy. V rámci edice Geologie a hydrogeologie stanovení zásob podzemních vod jsou nyní vydávána podrobná hodnocení jednotlivých hydrogeologických rajonů. Dalšími přírůstky v edici, jejichž editorem je Jiří Burda, jsou Ústecká synklinála v povodí Orlice (hydrogeologický rajon 4231), Královédvorská synklinála (hydrogeologický rajon 4240) a Teplický ryolit (hydrogeologický rajon 6133).

Autor: Jiří Burda

Související odkazy

Geologie a hydrogeologie stanovení zásob podzemních vod v e-shopu ČGS

Přihlášení