Úvodní stránka > Aktuality > Text aktuality
Loading
Web České geologické služby
Centre for Modern Education
Erudis
Národní muzeum

Aktualita

3D model

Rozhovor o tvorbě 3D geologického modelu pro projektování vysokorychlostní železnice v pořadu ČRo Meteor

29. července 2019

Nedávno odvysílal Český rozhlas v pravidelném populárně-vědeckém pořadu Meteor rozhovor o průběžných výsledcích společného projektu České geologické služby, Saské geologické služby, Správy železniční dopravní cesty a několika dalších významných institucí. Rozhovor je zaměřený na tvorbu trojrozměrného modelu geologické stavby části krušnohorského krystalinika, oherského riftu a českého středohoří, do hloubky necelého kilometru. Smyslem prací je vytvořit co nejvěrnější obraz horninového prostředí pro projektování dvou dlouhých tunelů vysokorychlostní železniční trati, která má spojit Prahu a Drážďany. Záznam rozhovoru je dostupný na přiloženém odkazu.

Autor: Jan Franěk

Související odkazy

Záznam rozhovoru v pořadu ČRo Meteor (čas 1:12-15:05)

Přihlášení