Úvodní stránka > Aktuality > Text aktuality
Loading
Web České geologické služby
Centre for Modern Education
Erudis
Národní muzeum

Aktualita

logolink projekt

Jednání k projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko - ČR

5. března 2019

Dne 5. 3. 2019 proběhlo na půdě hlavního řešitele projektu, Správa železniční dopravní cesty, další z plánovaných setkání k projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko - ČR. V rámci jednání všech projektových partnerů došlo ke stanovení dalších činností, priorit a termínů pro následující období. Petr Kycl a Jan Franěk z České geologické služby informovali o dokončení sběru geologických dat do připravovaného 3D modelu a zahájení práce na koncepčním inženýrskogeologickém modelu, který bude vyhodnocovat případná rizika a využitelnost hornin z ražeb tunelu. Zároveň informovali o přípravě odborného článku a prezentování problematiky i na mezinárodní konferenci „Podzemní stavby Praha 2019“, která proběhne ve dnech 3. až 5. června.

Autor: Patrik Fiferna

Aktuality

Přihlášení