Úvodní stránka > Aktuality > Text aktuality
Loading
Web České geologické služby
Centre for Modern Education
Erudis
Národní muzeum

Aktualita

VRT_PRD

Finalizován a schválen první milník v projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko - ČR

21. května 2018

Dne 16. 5. 2018 proběhlo na půdě jednoho z partnerů projektu, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, další z plánovaných setkání k projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko - ČR. V rámci jednání všech projektových partnerů došlo k finalizaci projektové zprávy za první milník a stanovení dalších činností, priorit a termínů pro následující období. Pracovníci z České geologické služby informovali o dokončení dílčích výstupů, kterými jsou přeshraniční geologická mapa a zpracovaná metodika průzkumu a sběru dat.

Autor: Patrik Fiferna

Připojené soubory

Fotografie z projektového jednání na půdě UJEP v Ústí nad Labem

Přihlášení