Úvodní stránka > Aktuality > Text aktuality
Loading
Web České geologické služby
Centre for Modern Education
Erudis
Národní muzeum

Aktualita

vrt-prd-projekt

Jednání k projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko - ČR v Drážďanech

8. listopadu 2017

Dne 7. 11. 2017 proběhlo v Drážďanech jednání projektových partnerů k projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko - ČR, na kterém ČGS spolupracuje se Správou železniční dopravní cesty, Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně. V rámci jednání byla experty z České geologické služby představena zpracovaná "Účelová přeshraniční geologická mapa koridoru vysokorychlostní trati v úseku 17 - 32 km, která vznikla ve spolupráci s geology z LfULG. Mapa společně s dalšími plánovanými výstupy, jako je např. tvorba geologického 3D modelu zkoumaného území patří mezi jedny z hlavních cílů projektu pro odborné posouzení geologické stavby území a tudíž i vymezení budoucí vysokorychlostní tratě.

Autor: Patrik Fiferna

Související odkazy

Web projektu

Přihlášení