Zhodnocení účinků Goteborského protokolu na acidifikované a eutrofizované vody a půdy
      Menu

 

Vzorky tekoucích povrchových vod

Vladimír Majer, Oldřich Myška, Pavla Kováříková, Alena Mazancová

Česká geologická služba

Potoky:

Mapa odebraných vzorků

Distribuční mapa pH, vodivost

Koncentrační mapy: SO4, NO3, Cl-, F-, Ca, As, Be, Cd, Cu, Pb, Zn

Řeky:

Hodnoty pH - Morava, Dyje, Odra

Koncentrace prvků/oxidů na jednotlivých odběrových bodech: SO4, NO3, F, Cl, Ca, As, Be, Cd, Cu, Pb, Zn

Biologické zotavení z acidifikace a saturace ekosystémů dusíkem (Level III)

 

Jiří Kopáček

Biologické centrum AV ČR, Hydrobiologický ústav

 

Cíl 1 – Stanovení hranic chemismu povrchových vod, které jsou nezbytné pro biologické zotavení každé součásti ekosystému (plankton, bentos, ryby) a zobecnění těchto limitů na místa Levels II a I.

Cíl 2 – Monitorování biochemické transformace dusíku v půdách a isotopického složení letokruhů stromů a nalezení nejvhodnějších monitorovacách prostředků pro zhodnocení stupně a doby, kdy je ekosystém saturován N.

Více informací
Publikace