Zhodnocení účinků Goteborského protokolu na acidifikované a eutrofizované vody a půdy
      Menu

 

Distribuční mapy vodivosti

1984 - 1996

2007 - 2010

rozdíl vodivost [2007/2010] - vodivost [1984/1996]

Hodnoty vodivosti ve vzorcích z let 1984 - 1996 a ve vzorcích z let 2007 - 2008

Zpět na výsledky

Mapa odebraných vzorků

Distribuční mapy pH

Koncentrační mapy: SO4, NO3, Cl-, F-, Ca, As, Be, Cd, Cu, Pb, Zn