Zhodnocení účinků Goteborského protokolu na acidifikované a eutrofizované vody a půdy
      Menu

 

Gothenburg Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone

Goteborský protokol ke snížení acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu

Výkonný orgán organizace UNECE (United Nations Economic Comission for Europe) přijal Protokol ke snížení acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu v Goteburku (Švédsko) 30. listopadu 1999.


Protokol stanovuje emisní stropy pro rok 2010 pro 4 různé polutanty: síra, NOx, VOC (těkavé organické částice) a amoniak. Tyto stropy byly dohodnuty na základě vědeckých hodnocení důsledků znečištění a možností jejich snížení. Členové, jejichž emise mají nejhorší dopad na životní prostřední či zdravotní podmínky, a jejichž snížení emisí je relativně levné, mají stanovený největší pokles. Přijetím protokolu by se emise síry v Evropě měly snížit minimálně o 63%, emise NOx o 41%, emise VOC o 40% a emise amoniaku o 17% ve srovnání s rokem 1990.
Protokol také udává pevné limity hodnot pro jednotlivé zdroje emisí (např. tepelné elektrárny, výroba elektřiny, suché čištění, osobní a nákladní auta) a vyžaduje použití nejlepší možné techniky ke snížení emisí. Emise VOC z výrobků jako jsou barvy a aerosoly budou také významně sníženy. Zemědělci musí provést specielní měření pro zjištění emisí amoniaku. Směrnice přijaté zároveň s Protokolem poskytují široké spektrum vhodných technických postupů a ekonomických nástrojů vedoucích k redukci emisí v dotčeném sektoru, včetně dopravy.
Odhaduje se, že přijetí Protokolu by mělo v Evropě vést ke zmenšení plochy s nadměrným stupněm acidifikace z 93 milionů hektarů v roce 1990 na 15 milionů hektarů v roce 2010. Oblasti s vysokým stupněm eutrofizace by měly být redukovány ze 165 milionů hektarů v roce 1990 na 108 milionů hektarů. Počet dní s vysokým obsahem přízemního ozónu by měl klesnout na polovinu.