Zhodnocení účinků Goteborského protokolu na acidifikované a eutrofizované vody a půdy
      Menu

 

4. 5. 2011

V následujících dnech proběhne aktualizace výsledků projektu. Po dobu úprav mohou být dočasně nedostupné některé obrázky nebo strínky.

14. 4. 2009

Přidány výsledky z roku 2008 u všech měřených prvků. Doplněno několik zajímavých grafů srovnávajících obsahy prvků v potocích při nových a starých měření.

10. 3. 2009

Česká geologická služba, odbor environmentální geochemie a biogeochemie

vás zve na SEMINÁŘ projektu CZ0051 „Zhodnocení účinků Göteborského protokolu na acidifikované a eutrofizované vody a půdy“ podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska:

Dlouhodobé trendy látkových toků v lesních povodích – regenerace půd a vod jako důsledek aplikace Göteborgského protokolu

Seminář se koná dne 25.3.2008

10.00: Jakub Hruška, Česká geologická služba: Úvod
10.10: Daniela Fottová, Česká geologická služba: Trendy látkových toků v síti malých povodí GEOMON od roku 1994 se zaměřením na anorganické formy síry a dusíku.
10.40: Tomáš Navrátil, Česká geologická služba a Geologický ústav AV ČR: Trendy koncentrací sledovaných rozpuštěných látek v povrchové vodě na povodí Lesní potok
11.10: Pavel Krám, Česká geologická služba: Vývoj koncentrací toxického hliníku v povrchových a půdních vodách geochemicky kontrastních povodí Lysina a Pluhův Bor

11.40. – 12.30: Káva, čaj a bagety

12.30: Filip Oulehle, Česká geologická služba: Regenerace půdních vod jako následek poklesu kyselé depozice na výzkumné ploše Načetín v Krušných horách
13.00: Vladimír Černohous, František Šach, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i., výzkumná stanice Opočno: Vliv hydromelioračního zásahu a obnovy lesního porostu na hydrologii povodí U dvou louček v Orlických horách
13.30: Anna Benčoková, Česká geologická služba: Vliv předpokládané klimatické změny na hydrologii povodí Lysina ve Slavkovském lese – aplikace modelu BROOK

14.00: Obecná diskuze a závěr


Délka příspěvků 20 minut + 10 minut diskuze

 

Seminář se koná v zasedací místnosti v 1. patře budovy Geochemie a laboratoří České geologické služby na Barrandově – Geologická 6, Praha 5. Spojení tramvajemi č. 12, 14 a 20 do stanice Geologická.

9. 3. 2009

Česká geologická služba, odbor environmentální geochemie a biogeochemie

vás zve na SEMINÁŘ projektu CZ0051 „Zhodnocení účinků Göteborského protokolu na acidifikované a eutrofizované vody a půdy“ podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska:

Zhodnocení účinků Göteborgského protokolu na povrchové vody ČR (odběry z let 2007 a 2008).

Seminář se koná dne 20.3.2008, začátek 9.30 hod

Program semináře:
9.30. Jakub Hruška: Úvod

9.35. Vladimír Majer: Metodika mapování povrchových vod ČR Českou geologickou službou

9. 45. Oldřich Myška: Industriální změny v ČR a jejich projevy v řekách. Povodí Dyje, Moravy a Odry

10. 00. Pavla Kovaříková: Zhodnocení účinků Göteborgského protokolu na chemismus povrchových vod – Morava, Slezsko a severovýchodní Čechy


10. 15 – 10.45. Přestávka : káva, čaj, koblihy

10. 45. Tomáš Navrátil: Biogeochemie rtuti v lesním ekosystému - první výsledky v ČR


Seminář se koná v zasedací místnosti v 1. patře budovy Geochemie a laboratoří České geologické služby na Barrandově – Geologická 6, Praha 5.

Spojení tramvajemi č. 12, 14 a 20 do stanice Geologická.

5. 2. 2009

Přidány mapy koncentrací prvků/oxidů v řekách vzorkovaných v roce 2007.

 

19. 1. 2009

Spuštění stránek projektu.

Průběžně budou přidány nové informace o činnostech projektu a nové výsledky jednotlivých výzkumů.