Logo národní geopark

Odborná podpora

Národní geoparky ČR a činnost Rady NG jsou podporovány Českou geologickou službou. Níže je uveden přehled užitečných dat (geologické mapy, významné geologické lokality, tématické geovědní publikace) a kontaktů na specialisty (oblastní geologové ČGS a další). Je zde také prostor pro zvěřejňování možností odborné spolupráce mezi státními, univerzitními a odbornými institucemi i mezi jednotlivci spolupracujících s geoparky.

A. Geologické mapy pro území geoparků

Geologické mapy v různých měřítkách na serveru České geologické služby - kompletní pokrytí 1 : 50 000 a vybraná území 1 : 25 000.

Geologická mapa 1 : 50 000

1 : 25 000 Český ráj, Liberecko

1 : 25 000 Moldanubikum (Vysočina, Šumava)

1 : 25 000 Morava (Odersko, Podbeskydí)

1 : 25 000 Křivoklátsko (Barrandien)

B. Významné geologické lokality

Významné geologické lokality ČR v databázi ČGS

Mapová aplikace s možností zobrazení mapových listů a dalších vrstev

Popularizace geologie - mapová aplikace vhodná i do mobilu

Geologické zajímavosti - vybrané lokality (geotopy)

Oblastní specialisté SOG

Kontakty na oblastní geology ČGS

Tématické geovědní publikace: kompletní nabídka ČGS

Vybrané publikace pro české geoparky:

Stezkami zlatonosných revírů Čech a Moravy (P. Morávek)
Oživlé sopky České republiky (V. Rapprich)
Mapy výskytů zlata (P. Morávek)
Zlato na Novoknínsku (Štědrá - Lhotský eds.)
Manuál zlatokopa (J. Maňour)
Jílovské zlaté doly (P. Morávek)
Doupovské hory (Jan Matějů)

FAQ - Evropské geoparky

FAQ – Global Geoparks

WebmasterRada národních geoparků ČR, Veronika Štědrá ©Tyto stránky hostuje Česká geologická služba