Logo národní geopark

Aktuality od Rady NG

Pozvánka na vernisáž výstavy ČGSpol

Česká geologická společnost slaví 100 let od svého založení a zve na vernisáž výstavy Autor: V. Goliáš

6. října – Mezinárodní den geodiverzity

V letošním roce poprvé oslavíme Mezinárodní den geodiverzity, který byl na žádost IUGS (Mezinárodní unie geologických věd) a dalších 108 vědeckých organizací vyhlášen na 41. generálním zasedání UNESCO v Paříži v roce 2021 a schválen počtem 193 členských států.

Pojem geodiverzita je definován jako substrátová a morfologická rozmanitost určitého území a zahrnuje celou šíři zemských rysů, včetně geologických, geomorfologických, paleontologických, půdních, hydrologických a atmosférických prvků, systémů a procesů.

Můžeme si jí představit jako různorodost neživé přírody – pestrost tvarů, půd, hornin a procesů, které je utvářejí.

Ochrana geodiverzity je významná pro udržení pestrosti a bohatství živé přírody i pro zachování tváře naší již dost postižené krajiny i lepší pochopení vazeb mezi živou a neživou přírodou a dostatečně informovaná politická rozhodnutí směřující k udržitelnému rozvoji.

U příležitosti tohoto významného svátku se na celém světě konají aktivity připomínající závislost vývoje života i lidské společnosti na geodiverzitě naší planety.

Autor: Markéta Vajskebrová

RNG doporučila udělení certifikátu národní geopark pro Krajinu břidlice

Rada národních geoparků České republiky na svém jarním zasedání v dubnu letošního roku v Broumově plným počtem hlasů doporučila ministryni životního prostředí udělení statutu „národní geopark“ oblasti zvané Krajina břidlice.

Získání certifikátu národní geopark Krajina břidlice je završením mnohaletých aktivit obcí, neziskových organizací i fyzických osob na části území pohoří Nízký Jeseník. Jedinečnost Krajiny břidlice spočívá v pohornické krajině, která vznikala těžbou břidlice po dobu několika staletí. V místech břidlicového hornictví lidé zanechali jedinečný otisk v krajině - třpytivé odvaly břidlic, ruiny hornických staveb v okolí jámových a stěnových lomů. Nejpřitažlivějším tajemstvím Krajiny břidlice jsou desítky starých dolů na břidlici, ohromujících dokladů lidské práce. Podzemí ukrývá dlouhé klenuté chodby vyskládané z břidlic, malé i nepředstavitelně velké dobývací komory, kilometry vyražených štol.

Slavnostní předání certifikátu Národní geopark Krajina břidlice zástupcům spolku Krajina břidlice ministryní životního prostředí ČR Ing. Bc. Annou Hubáčkovou se koná 20. června 2022 v 16 h v zasedací místnosti MŽP ČR č. 432.

16. European Geoparks Conference

26-30 September 2022, Il Maggiore, VB, ITA

Založení Asociace národních geoparků ČR

Dne 30. 9. 2020 byla oficiálně zapsána Asociace geoparků ČR, z.s. Zakladateli Asociace jsou Národní geopark Ralsko, Národní geopark Železné hory a Globální geopark UNESCO Český ráj. Na založení asociace se dále podílel i Národní geopark Podbeskydí, Národní geopark Kraj blanických rytířů a Národní geopark Broumovsko. Posláním nově vzniklé organizace je ochrana životního prostředí, přírody a krajiny, především geologického bohatství České republiky, jeho výzkum, interpretace a prezentace jeho významu, podpora geoturismu, environmentální výchova a vzdělávání a zapojování veřejnosti, včetně dětí a mládeže do péče o geologické lokality.

Mezinárodní konference českých, německých a slovenských geoparků v Příbrami

Na půdě národního geoparku Barrandien se konalo ve dnech 22.–24. září 2021 podzimní jednání Rady národních geoparků a na ně navazující mezinárodní setkání zástupců národních geoparků ze dvou sousedních zemí, z toho řady se statutem člena mezinárodní sítě UNESCO.

Rozšíření České komise pro UNESCO o zástupce geověd

Česká komise pro UNESCO přijala v souvislosti se zařazením GGN do agendy UNESCO tři nové zástupce: Z. Veneru, ředitele České geologické služby, M. Páskovou, předsedkyni Rady národních geoparků ČR, a F. Pojara z AOPK ČR.

Geopark - je to o vztahu člověka k zemi

článek M. Páskové pro Travel Trade Gazette

Sborník ze 2. konference o geoparcích

2. Konference o geoparcích se konala v Ralsku, její zaměření bylo na management a financování NGP.

Plakát ke konferenci

Proběhla 1. konferenci o geoparcích

První konference o geoparcích v ČR se konala za hojné účasti ve dnech 25.-26. dubna 2013 v Chodové Plané, na pozvání národního geoparku GeoLoci.

Aktuality z geoparků

Ocenění nového národního geoparku Krajina břidlice

Po více než 10 letech usilovné práce získala Krajina břidlice v loňském roce certifikát „národní geopark“. V sobotu 5. 3. 2023 byl vznik národního geoparku vyhodnocen jako „Nejlepší počin roku 2022 v cestovním ruchu Moravskoslezského kraje“.

Tisková zpráva MŽP o konání Konference Geoparků, Geo-vzdělávání a Geoturismus

Geoparky jsou skvělým místem pro turismus i zábavnou výuku geologie. Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina, tedy země Východního partnerství, doposud žádné území vyhlášené jako geoparky nemá. Právě to, jak využít geoparky pro turismus, podnikání, ale i zábavnou a praktickou výuku geologie řešili odborníci ve dnech 4. – 7. září na mezinárodní konferenci v Příbrami. Záznam z konference je volně ke shlédnutí zde.

Geopark Železné hory slaví 10 let

Tento rok slavíme 10 let od založení našeho geoparku a rozhodli jsme se vzít vás na oslavu s sebou. 🎉 Připravili jsme pro vás spoustu zajímavých akcí!

Geologická mapa, horniny, minerály a zkameněliny Geoparku UNESCO Český ráj

Geopark Český ráj vydal za finanční podpory MŽP letáky A4 s geologickou mapou a nejčastěji se vyskytujícími horninami, minerály a zkamenělinami Geoparku UNESCO Český ráj. Letáky jsou ke stažení na webových stránkách geoparku.

WebmasterRada národních geoparků ČR, Veronika Štědrá ©Tyto stránky hostuje Česká geologická služba