Logo národní geopark

Uskutečněné akce

Mezinárodní konference českých, německých a slovenských geoparků v Příbrami

Na půdě národního geoparku Barrandien se konalo ve dnech 22.–24. září 2021 podzimní jednání Rady národních geoparků a na ně navazující mezinárodní setkání zástupců národních geoparků ze dvou sousedních zemí, z toho řady se statutem člena mezinárodní sítě UNESCO.

Založení Asociace národních geoparků ČR

Dne 30. 9. 2020 byla oficiálně zapsána Asociace geoparků ČR, z.s. Zakladateli Asociace jsou Národní geopark Ralsko, Národní geopark Železné hory a Globální geopark UNESCO Český ráj. Na založení asociace se dále podílel i Národní geopark Podbeskydí, Národní geopark Kraj blanických rytířů a Národní geopark Broumovsko. Posláním nově vzniklé organizace je ochrana životního prostředí, přírody a krajiny, především geologického bohatství České republiky, jeho výzkum, interpretace a prezentace jeho významu, podpora geoturismu, environmentální výchova a vzdělávání a zapojování veřejnosti, včetně dětí a mládeže do péče o geologické lokality.

Rozšíření České komise pro UNESCO o zástupce geověd

Česká komise pro UNESCO přijala v souvislosti se zařazením GGN do agendy UNESCO tři nové zástupce: Z. Veneru, ředitele České geologické služby, M. Páskovou, předsedkyni Rady národních geoparků ČR, a F. Pojara z AOPK ČR.

Geopark - je to o vztahu člověka k zemi

článek M. Páskové pro Travel Trade Gazette

Sborník ze 2. konference o geoparcích

2. Konference o geoparcích se konala v Ralsku, její zaměření bylo na management a financování NGP.

Plakát ke konferenci

Proběhla 1. konferenci o geoparcích

První konference o geoparcích v ČR se konala za hojné účasti ve dnech 25.-26. dubna 2013 v Chodové Plané, na pozvání národního geoparku GeoLoci.

Plánované akce v geoparcích

Zimní běh na Blaník 22.1.2022

48. ročník legendárního závodu Zimní běh na Blaník! Podrobnosti na stránkách geoparku.

SOUTĚŽ pro všechny školy a školky v národním geoparku Železné hory

Výtvarná soutěž "Železnohorský amonit"! Nakresli obrázek amonita a vyhraj zajímavé ceny! Soutěž trvá od 1.2. do 20.3. 2022 a je součástí oslavy desetiletého výročí vzniku geoparku.

Geopark Železné hory slaví 10 let

Tento rok slavíme 10 let od založení našeho geoparku a rozhodli jsme se vzít vás na oslavu s sebou. 🎉 Připravili jsme pro vás spoustu zajímavých akcí!

Geologická mapa, horniny, minerály a zkameněliny Geoparku UNESCO Český ráj

Geopark Český ráj vydal za finanční podpory MŽP letáky A4 s geologickou mapou a nejčastěji se vyskytujícími horninami, minerály a zkamenělinami Geoparku UNESCO Český ráj. Letáky jsou ke stažení na webových stránkách geoparku.

Revalidace značky UNESCO v Geoparku Český ráj

Geopark UNESCO Český ráj je jediným z devíti geoparků v České republice, který se pro své výjimečně geologické, přírodní, historické a kulturní hodnoty stal v roce 2015 geoparkem UNESCO. Každé čtyři roky hodnotí komise, vyslaná Sekretariátem globálních geoparků UNESCO, zda geopark plní podmínky stanovené pro tuto prestižní značku a zda se může tímto oceněním prezentovat i nadále. Tato revalidační mise se konala na podzim letošního roku.

Fotosoutěž „Léto v Kraji blanických rytířů“ zná své výherce!

I v letošním roce se turistická destinace Kraj blanických rytířů rozhodla uspořádat fotosoutěž na téma „Léto v Kraji blanických rytířů“. O ceny, věnované členy a partnery turistické destinace, soutěžilo takřka padesát fotografů, kteří do soutěže poslali celkem 116 fotografií. Vybrat vítězné fotografie proto nebylo vůbec snadné.

WebmasterRada národních geoparků ČR, Veronika Štědrá ©Tyto stránky hostuje Česká geologická služba