Logo národní geopark

Rada národních geoparků

Rada národních geoparků je hlavním koordinačním orgánem národní sítě geoparků. Členy Rady jsou zástupci významných odborných geologických, památkových institucí, univerzit a odborníci na šetrný cestovní ruch a regionální rozvoj. Rada rozhoduje o zařazení území mezi národní geoparky a napomáhá v jejich činnostech.

Rada národních geoparků je poradním orgánem Ministra ŽP ČR a ve své činnosti se řídí vlastním statutem a jednacím řádem (dále jen „Rada“). Kromě členů Rady jsou na otevřenou část jednání Rady pravidelně zváni také hosté Rady či zájemci o koncept geoparků.

Rada NGP se schází dvakrát do roka na pravidelných jednáních. Tato jednání probíhají v lokalitách s vazbou na geoparky - v územích, kde je např. geopark v přípravě, nebo kde se koná mimořádná akce. Část jednání je interní a část otevřená veřejnosti a zájemcům formou semináře či konference (od r. 2013). Součástí jednání je exkurze s konzultační a interpretační složkou.

Zápis z jednání Rady Národních geoparků 2022/2 v NPÚ

Autor: M. Hrubeš

Zápis z jednání Rady Národních geoparků 2022/1 v Broumově

Zápis z jednání Rady Národních geoparků 2021/3, online - revalidace NG Český ráj

Zápis z jednání Rady Národních geoparků 2021/2 v Příbrami

Zápis z jednání Rady Národních geoparků 2021/1, online

Dokumenty Rady národních geoparků ČR

Materiály Rady

Mentoři podzim 2022

Členové RNG (2021)

aktualizace k 19. 11. 2021

Statut a jednací řád (2018)

Autor: MŽP

Směrnice MŽP (2018)

Směrnice MŽP k zabezpečení jednotného postupu rezortu při nominaci území na národní geopark z r. 2018 Autor: RNG

Charta Národních geoparků České republiky

Příloha č. 1 ke Směrnici MŽP (2018)

Signatářská listina (příl. 10)

Logo národních geoparků (Příl. 2)

Postup mentorů a inspekcí v geoparku

Návod, jak postupovat při provádění podpůrného mentorství a inspekce při hodnocení národního geoparku. Autor: RNG

Vzor certifikátu národního geoparku (Příl. 3)

Dokumentace a formuláře

Žádost o udělení titulu národní geopark (vzor)

Příloha č. 4 ke Směrnici MŽP

Náležitosti nominační dokumentace (Příl. 5)

Evaluační formulář (Příl. 6)

Hodnotící revalidační formulář (Příl. 7)

Struktura revalidační zprávy (Příl. 8)

Revalidační formulář při změně rozlohy (Příl. 9)

Máte úspěšnou aktivitu nebo nápad, který se v geoparku osvědčil?

Dotazník o úspěšném produktu vašeho geoparku k vyplnění

Starší verze dokumentů

Směrnice MŽP (2011)

Členové Rady národních geoparků (2012)

Statut a jednací řád RNG (2007)

WebmasterRada národních geoparků ČR, Veronika Štědrá ©Tyto stránky hostuje Česká geologická služba