Loading
Logo národní geopark

Rada národních geoparkůInterní informace

Rada národních geoparků je hlavním koordinačním orgánem národní sítě geoparků. Členy Rady jsou zástupci významných odborných geologických, památkových institucí, univerzit a odborníci na šetrný cestovní ruch a regionální rozvoj. Rada rozhoduje o zařazení území mezi národní geoparky a napomáhá v jejich činnostech.

Rada národních geoparků je poradním orgánem Ministra ŽP ČR a ve své činnosti se řídí vlastním statutem a jednacím řádem (dále jen „Rada“). Kromě členů Rady jsou na otevřenou část jednání Rady pravidelně zváni také hosté Rady či zájemci o koncept geoparků.

Rada NGP se schází dvakrát do roka na pravidelných jednáních. Tato jednání probíhají v lokalitách s vazbou na geoparky - v územích, kde je např. geopark v přípravě, nebo kde se koná mimořádná akce. Část jednání je interní a část otevřená veřejnosti a zájemcům formou semináře či konference (od r. 2013). Součástí jednání je exkurze s konzultační a interpretační složkou.

Zápisy z jednání Rady

Zápis 2019/1 Planá u ML

Zápis 2018/2 MŽP Praha

Zápis 2018/1 Kašperské Hory

Zápis 2017/2 Příbram

Zápis 2017/1 Nová Paka

RNG 2016/2 Sokolov

RNG 2016/mimořádné zasedání Praha

RNG 2016/1 Štramberk

RNG 2015/2 Stříbro

RNG 2015/1 Chrudim

RNG 2014/2 Vlasim

RNG 2014/1 Ralsko

RNG 2013/2 Broumov

RNG 2013/1 Chodová Planá

RNG 2012/1 Štramberk

RNG 2012/2 Karlova Studánka

RNG 2011/2 Chrudim

RNG 2011/1 Vlašim

Dokumenty Rady národních geoparků ČR

materiály a formuláře

Materiály Rady

Členové RNG (2019)

aktualizace k 16.4.2019

Statut a jednací řád RNG

Příloha č. 9 ke směrnici MŽP

Charta Národních geoparků České republiky

Příloha č. 4 ke Směrnici MŽP

Směrnice MŽP (2011)

Směrnice MŽP k zabezpečení jednotného postupu rezortu při nominaci území na národní geopark z r. 2011

Postup mentorů a inspekcí v geoparku

Návod, jak postupovat při provádění podpůrného mentorství a inspekce při hodnocení národního geoparku. Autor: RNG

Přehled mentorů (2018)

Upravená verze podle jednání RNG v Kašperských Horách (2018/5)

Máte úspěšnou aktivitu nebo nápad, který se v geoparku osvědčil?

Dotazník o úspěšném produktu vašeho geoparku k vyplnění

Členové Rady národních geoparků (2012)

Hosté na jednáních RNG (2011)

Odkaz do sekce Kontakt

Dokumentace a formuláře

Sebehodnocení kandidátských parků - formulář

Kritéria hodnocení území při nominaci na národní geopark

Příloha č. 1 ke Směrnici MŽP

Náležitosti nominační dokumentace k žádosti o udělení titulu národní geopark

Příloha č. 2 ke Směrnici MŽP

Žádost o udělení titulu národní geopark (vzor)

Příloha č. 3 ke Směrnici MŽP

WebmasterRada národních geoparků ČR, Veronika Štědrá ©Tyto stránky hostuje Česká geologická služba