Logo národní geopark

Rada národních geoparkůInterní informace

Rada národních geoparků je hlavním koordinačním orgánem národní sítě geoparků. Členy Rady jsou zástupci významných odborných geologických, památkových institucí, univerzit a odborníci na šetrný cestovní ruch a regionální rozvoj. Rada rozhoduje o zařazení území mezi národní geoparky a napomáhá v jejich činnostech.

Rada národních geoparků je poradním orgánem Ministra ŽP ČR a ve své činnosti se řídí vlastním statutem a jednacím řádem (dále jen „Rada“). Kromě členů Rady jsou na otevřenou část jednání Rady pravidelně zváni také hosté Rady či zájemci o koncept geoparků.

Rada NGP se schází dvakrát do roka na pravidelných jednáních. Tato jednání probíhají v lokalitách s vazbou na geoparky - v územích, kde je např. geopark v přípravě, nebo kde se koná mimořádná akce. Část jednání je interní a část otevřená veřejnosti a zájemcům formou semináře či konference (od r. 2013). Součástí jednání je exkurze s konzultační a interpretační složkou.

Zápisy z jednání Rady

Zápis 2020/2 online

Zápis 2020/1 Příbram

Zápis 2019/2 Praha

Zápis 2019/1 Planá u ML

Zápis 2018/2 MŽP Praha

Zápis 2018/1 Kašperské Hory

Zápis 2017/2 Příbram

Zápis 2017/1 Nová Paka

RNG 2016/2 Sokolov

RNG 2016/mimořádné zasedání Praha

RNG 2016/1 Štramberk

RNG 2015/2 Stříbro

RNG 2015/1 Chrudim

RNG 2014/2 Vlasim

RNG 2014/1 Ralsko

RNG 2013/2 Broumov

RNG 2013/1 Chodová Planá

RNG 2012/1 Štramberk

RNG 2012/2 Karlova Studánka

RNG 2011/2 Chrudim

RNG 2011/1 Vlašim

Dokumenty Rady národních geoparků ČR

Logo Rady národních geoparků

Materiály Rady

Mentoři jaro 2020

Přehled mentorů pro národní geoparky a kandidáty Autor: RNG web konfereńce

Členové RNG (2019)

aktualizace k 16.4.2019

Statut a jednací řád (2018)

Autor: MŽP

Směrnice MŽP (2018)

Směrnice MŽP k zabezpečení jednotného postupu rezortu při nominaci území na národní geopark z r. 2018 Autor: RNG

Charta Národních geoparků České republiky

Příloha č. 1 ke Směrnici MŽP (2018)

Signatářská listina (příl. 10)

Logo národních geoparků (Příl. 2)

Postup mentorů a inspekcí v geoparku

Návod, jak postupovat při provádění podpůrného mentorství a inspekce při hodnocení národního geoparku. Autor: RNG

Vzor certifikátu národního geoparku (Příl. 3)

Dokumentace a formuláře

Žádost o udělení titulu národní geopark (vzor)

Příloha č. 4 ke Směrnici MŽP

Náležitosti nominační dokumentace (Příl. 5)

Evaluační formulář (Příl. 6)

Hodnotící revalidační formulář (Příl. 7)

Struktura revalidační zprávy (Příl. 8)

Revalidační formulář při změně rozlohy (Příl. 9)

Máte úspěšnou aktivitu nebo nápad, který se v geoparku osvědčil?

Dotazník o úspěšném produktu vašeho geoparku k vyplnění

Starší verze dokumentů

Směrnice MŽP (2011)

Členové Rady národních geoparků (2012)

Statut a jednací řád RNG (2007)

WebmasterRada národních geoparků ČR, Veronika Štědrá ©Tyto stránky hostuje Česká geologická služba