Logo národní geopark

Rada národních geoparků

Rada národních geoparků je hlavním koordinačním orgánem národní sítě geoparků. Členy Rady jsou zástupci významných odborných geologických, památkových institucí, univerzit a odborníci na šetrný cestovní ruch a regionální rozvoj. Rada rozhoduje o zařazení území mezi národní geoparky a napomáhá v jejich činnostech.

Rada národních geoparků je poradním orgánem Ministra ŽP ČR a ve své činnosti se řídí vlastním statutem a jednacím řádem (dále jen „Rada“). Kromě členů Rady jsou na otevřenou část jednání Rady pravidelně zváni také hosté Rady či zájemci o koncept geoparků.

Rada NGP se schází dvakrát do roka na pravidelných jednáních. Tato jednání probíhají v lokalitách s vazbou na geoparky - v územích, kde je např. geopark v přípravě, nebo kde se koná mimořádná akce. Část jednání je interní a část otevřená veřejnosti a zájemcům formou semináře či konference (od r. 2013). Součástí jednání je exkurze s konzultační a interpretační složkou.

Zápis z jednání Rady Národních geoparků 2022/2 v NPÚ

Autor: M. Hrubeš

Zápis z jednání Rady Národních geoparků 2022/1 v Broumově

Zápis z jednání Rady Národních geoparků 2021/3, online - revalidace NG Český ráj

Zápis z jednání Rady Národních geoparků 2021/2 v Příbrami

Zápis z jednání Rady Národních geoparků 2021/1, online

Dokumenty Rady národních geoparků ČR

Materiály Rady

Mentoři podzim 2022

Členové RNG (2021)

aktualizace k 19. 11. 2021

Statut a jednací řád (2018)

Autor: MŽP

Směrnice MŽP (2018)

Směrnice MŽP k zabezpečení jednotného postupu rezortu při nominaci území na národní geopark z r. 2018 Autor: RNG

Charta Národních geoparků České republiky

Příloha č. 1 ke Směrnici MŽP (2018)

Signatářská listina (příl. 10)

Logo národních geoparků (Příl. 2)

Postup mentorů a inspekcí v geoparku

Návod, jak postupovat při provádění podpůrného mentorství a inspekce při hodnocení národního geoparku. Autor: RNG

Vzor certifikátu národního geoparku (Příl. 3)

Dokumentace a formuláře

Žádost o udělení titulu národní geopark (vzor)

Příloha č. 4 ke Směrnici MŽP

Náležitosti nominační dokumentace (Příl. 5)

Evaluační formulář (Příl. 6)

Hodnocení v kandidátských a národních parcích - metodický návod

Hodnotící revalidační formulář (Příl. 7)

Struktura revalidační zprávy (Příl. 8)

Revalidační formulář při změně rozlohy (Příl. 9)

Hodnotící revalidační zpráva - šablona

Máte úspěšnou aktivitu nebo nápad, který se v geoparku osvědčil?

Dotazník o úspěšném produktu vašeho geoparku k vyplnění

Starší verze dokumentů

Směrnice MŽP (2011)

Členové Rady národních geoparků (2012)

Statut a jednací řád RNG (2007)

WebmasterRada národních geoparků ČR, Veronika Štědrá ©Tyto stránky hostuje Česká geologická služba