Logo národní geopark

Odkazy

Geovědy – výukový projekt Železných hor

GEOVĚDY – vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol v geovědních a jim blízkých oborech s důrazem na jejich regionální příslušnost. Stránka projektu Geovědy geoparku Železné Hory - www.geovedy.cz

Naučné stezky s geologickou a montánní tematikou

Významné geologické lokality na serveru ČGS

Správa jeskyní České republiky

Logo AOPK ČR

Ochrana neživé přírody na stránkách AOPK ČR

Geologické mapy

Česká geologická služba

Ministerstvo životního prostředí

Zahraniční odkazy

European Geoparks Network

Global Network of National Geoparks

WebmasterRada národních geoparků ČR, Veronika Štědrá ©Tyto stránky hostuje Česká geologická služba