Logo národní geopark

Odkazy

Asociace geoparků ČR

Naučné stezky s geologickou a montánní tematikou

Významné geologické lokality ČR - databáze ČGS

Správa jeskyní České republiky

Geologické mapy- rozcestník ČGS

Česká geologická služba

Ministerstvo životního prostředí

Zahraniční odkazy

European Geoparks Network

Global Network of National Geoparks

WebmasterRada národních geoparků ČR, Veronika Štědrá ©Tyto stránky hostuje Česká geologická služba