Zalinkuj stránku v:
reddit reddit Přidat.eu Přidat.eu

Česká geologická služba – sekce Služby

PřihlášeníPřihlášení
Úvod > Státní geologická služba > Posudkový servis > Oblastní geologové

Oblastní geologové

Oblastní geologové pracovníci České geologické služby, kteří jsou pověřeni ředitelem České geologické služby odborným dohledem nad určenou oblastí a kteří mají za povinnost vycházet odborně vstříc orgánům veřejné moci. Ve spravovaných oblastech zastupují Českou geologickou službu při odborných jednáních a zprostředkovávají kontakt a komunikaci s orgány veřejné moci.

V určené oblasti odborně zajišťují samostatně nebo ve spolupráci s oblastními specialisty posudkovou a servisní činnost. Posudkovou činností se rozumí např. vydávání písemných stanovisek, vyjádření, odborných posudků aj. písemných dokumentů na základě předložených požadavků orgánů veřejné moci. Servisní činností se rozumí mimo jiné též účast v odborných a výběrových komisích a odborné konzultace vyžádané orgány veřejné moci.

Schematická mapa ČR vymezuje působnost jednotlivých oblastních geologů. Hranice oblastí odpovídají v hrubých rysech širším geologickým jednotkám.


Oblastní geologové ČGS


Č. Název oblasti* Oblastní geolog Zástupce
1 Šumavské moldanubikum - okres KT - moldanubikum Českého lesa; domažlické krystalinikum; západočeský pluton; západočeské bazické magmatity Mgr. Igor Soejono, Ph.D. RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová
2 Šumavské moldanubikum - jv. část (okresy ST, PT, CK, CB, PI) RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová Mgr. Igor Soejono, Ph.D.
3 České moldanubikum Mgr. Eliška Žáčková, Ph. D. RNDr. Zita Bukovská, , Ph.D.
4 Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv Mgr. Kristýna Hrdličková Mgr. David Buriánek, Ph.D.
5 Moldanubikum - centrální masiv, melechovský masiv RNDr. Jaroslava Pertoldová, CSc. Mgr. Jakub Kryl
6 Středočeský masiv a ostrovní zóna RNDr. Kryštof Verner, Ph.D. Mgr. Ondřej Švagera
7 Kutnohorské a čáslavské krystalinikum Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. RNDr. Radmila Nahodilová, Ph.D.
8 Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proterozoikum; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum RNDr. Radmila Nahodilová, Ph.D. RNDr. Štěpánka Mrázová, Ph.D.
9 Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv RNDr. Tomáš Vorel RNDr. Marcela Stárková
10 Tepelské, tachovské, smrčinské, svatavské, chebsko-dyleňské a slavkovské krystalinikum; duryňsko-vogtlandské paleozoikum; karlovarský masiv (jv. část) RNDr. Vladimír Žáček RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová
11 Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum Mgr. David Buriánek, Ph.D. Mgr. Kristýna Hrdličková
12 Barrandienské paleozoikum; blanická brázda RNDr. Štěpán Manda RNDr. Petr Budil, Ph.D.
13 Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část) Mgr. Jakub Kryl Mgr. Jan Franěk, Ph.D.
14 Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum RNDr. Štěpánka Mrázová, Ph.D. Mgr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
15 Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum RNDr. Vratislav Pecina dočasně neobsazeno
16 Zábřežské krystalinikum RNDr. Josef Večeřa RNDr. Vratislav Pecina
17 Silesikum a žulovský masiv RNDr. Vratislav Pecina RNDr. Josef Večeřa
18 Jesenický kulm a devon včetně kry Maleníku Mgr. Helena Gilíková, Ph.D. Mgr. Vít Baldík
19 Svrchní karbon čs. části hornoslezské pánve, neogén ostravské pánve Ing. Jan Malík Ing. Milan Aue
20 Permokarbon a terciér stredočeské a západočeské limnické oblasti Mgr. Richard Lojka, Ph. D. RNDr. Marcela Stárková
21 Permokarbon podkrkonošské a dolnoslezské pánve RNDr. Zbyněk Šimůnek, CSc. Mgr. Zuzana Tasáryová, Ph.D.
22 Permokarbon a terciér boskovické brázdy a orlické pánve Mgr. Helena Gilíková, Ph.D. RNDr. Jiří Otava, CSc.
23 Česká křídová pánev - velimská, pražská, roudnická a ohárecká křída Mgr. Radek Vodrážka Mgr. Roland Nádaskay
24 Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku RNDr. Pavel Čáp Mgr. Jan Hošek
25 Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze Mgr. Tomáš Radoměřský Mgr. Tomáš Hroch
26 Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev Mgr. Roland Nádaskay Mgr. Stanislav Čech
27 Třeboňská a českobudějovická pánev RNDr. Michal Poňavič RNDr. Dalibor Mašek
28 Chebská a sokolovská pánev, Doupovské hory Ing. Petr Hrazdíra Ing. Josef Godány
29 Mostecká pánev RNDr. Marcela Stárková Ing. Josef Godány
30 Pražská aglomerace RNDr. Petr Budil, Ph.D. Mgr. Martina Nohejlová, Ph.D.
31 Neovulkanity Českého středohoří Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D. Ing. Petr Kycl
32 Neogén karpatské předhlubně - úsek Střed a Jih Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. RNDr. Miroslav Bubík, CSc.
33 Neogén vídeňské pánve Mgr. Pavla Tomanová Petrová, Ph.D. Mgr. Jan Vít, Dr.
34 Pouzdřanská, ždánická a zdounecká jednotka, račanská jednotka Chřibů Mgr. Roman Novotný Mgr. Vít Baldík
35 Podslezská a slezská jednotka RNDr. Miroslav Bubík, CSc. Mgr. Aleš Havlín, Ph. D.
36 Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka Mgr. Lukáš Maceček Mgr. Aleš Havlín, Ph. D.
37 Pliopleistocén Hornomoravského úvalu, Mohelnické brázdy a Holešovské plošiny Mgr. Jan Vít, Dr. dočasně neobsazeno
38 Kvartér - oblasti kontinentálního zalednění Hlučínska, neogén opavské pánve, osoblažská křída Mgr. Helena Gilíková, Ph.D. dočasně neobsazeno
39 Neogén karpatské předhlubně - úsek Sever Ing. Martin Dostalík RNDr. Jan Čurda
40 Brněnská aglomerace, tišnovská a kuřimská kotlina Mgr. Eva Kryštofová dočasně neobsazeno
41 Drahanský a mírovský kulm, moravský a mladečský kras Mgr. Vít Baldík RNDr. Jiří Otava, CSc.

*Regionální geologické dělení Českého masivu podle Mísaře et al. 1983, Západní Karpaty podle Čtyrokého a Stráníka 1995.

Aktualizováno: 7.1.2019
Autor: Jan Čurda


ikonka odkazů Odkazy
ikonka kontaktůKontakty
Vedoucí SOG
Česká geologická služba
Klárov 131/3
118 21 Praha 1
tel.: +420257089564