Encyklopedie Nápověda

tmel  druhotná složka především klastických sedimentů, vyloučená z roztoku (tj. chemogenně) a tmelící (spojující) jednotlivé součástky sedimentu. Stmelení původně sypkého sedimentu je velmi důležitou složkou diagenez. Tmel lze klasifikovat nejen podle mineralogického složení, např. kalcitový, křemenný, nýbrž i podle způsobu výskytu:

1. pórový tmel vyplňuje póry mezi zrny;

2. povlakový (obalný) tmel povléká klastická zrna, často jako tenký film, takže značná část pórů je nevyplněna;

3. dotykový tmel je vyvinut jen v místech vzájemného styku zrn;

4. výplňový tmel - tmel mladší generace, vyplňující póry zbylé po stmelení horniny starším tmelem. obr. 163, 226. viz též obr. 157.

Křemenný pískovec s karbonátovým tmelem

obr. Křemenný pískovec s karbonátovým tmelem

Obr. 157.   - příklad poikiloklastické struktury (karbonát má podobu velkých zrn, z nichž každé uzavírá několik zrn klastického křemene). Zvětšeno.Normální zrnitá struktura tmelu (vlevo) a poikiloklastická struktura (vpravo).

obr. Normální zrnitá struktura tmelu (vlevo) a poikiloklastická struktura (vpravo).

Obr. 163.  Tmel klastických sedimentů

obr. Tmel klastických sedimentů

Obr. 226.  1 - dotykový neboli kontaktní, 2 - povlakový, 3 - pórový, 4 - výplňový, 5 - korozní, 6 - regenerační (orientované dorůstáni zrn - @ též obr. 158). 
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

diageneze

Na tento termín se odkazuje

cement pískovec poikiloklastická struktura pojivo základní hmota

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007