Encyklopedie Nápověda

Obrázek 157

Křemenný pískovec s karbonátovým tmelem

obr. Křemenný pískovec s karbonátovým tmelem

Obr. 157.    - příklad poikiloklastické struktury (karbonát má podobu velkých zrn, z nichž každé uzavírá několik zrn klastického křemene). Zvětšeno.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

pískovec poikiloklastická struktura tmel

© Česká geologická služba 2007