Encyklopedie Nápověda

základní hmota  1. u vyvřelin jemnozrnná až sklovitá hmota uzavírající vyrostlice (@ obr. 227), obdobně u metamorfitů, u nichž se používá i termín základní osnova, popř. tkáň;

2. u sedimentů primární jemnozrnná složka (např. jíl) uzavírající hrubší částice. Nelze zaměňovat s tmele, který je druhotnou složkou (např. křemitý tmel některých pískovců). Negenetickým termínem je pojiv. matri.

Trachyt

obr. Trachyt

Obr. 227.   - vyrostlice sanidinu je uzavřena v základní hmotě složené ze subparalelně až fluidálně uspořádaných jehliček sanidinu, pyroxenu (py) a nepatrného množství rudních minerálů. Zvětšeno. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

matrix pojivo tmel

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007