Encyklopedie Nápověda

poikiloklastická struktura  struktura sedimentů s velmi hrubě krystalovaným, zvláště kalcitovým nebo sádrovcovým tmele, jehož jednotlivá krystalová zrna uzavírají četná klastická zrna. @ obr. 157, 163.

Křemenný pískovec s karbonátovým tmelem

obr. Křemenný pískovec s karbonátovým tmelem

Obr. 157.   - příklad poikiloklastické struktury (karbonát má podobu velkých zrn, z nichž každé uzavírá několik zrn klastického křemene). Zvětšeno.Normální zrnitá struktura tmelu (vlevo) a poikiloklastická struktura (vpravo).

obr. Normální zrnitá struktura tmelu (vlevo) a poikiloklastická struktura (vpravo).

Obr. 163.   
Text a obrázky: Prof. Jan Petránek

Odkazy

tmel

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007