Encyklopedie Nápověda

Obrázek 65

Složení 571 granitů 90 % spadá svým složením do černě vyznačené plochy;

obr. Složení 571 granitů 90 % spadá svým složením do černě vyznačené plochy;

Obr. 65.    Or - ortoklas, Ab - albit, Kř - křemen (J. Dercourt-J. Paquet 1983)

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

granit granodiorit syenit

© Česká geologická služba 2007