Encyklopedie Nápověda

intermediální horniny  magmatity svým složením mezi magmatity kyselými a bazickými. Podle jedné klasifikace obsahují 52 až 65 % SiO2, . Podle jiné klasifikace intermediální horniny nemají více než 10 % křemene. Typickými představiteli jsou syenit, diorit, andezit, trachyt.

Text: Prof. Jan Petránek

Odkazy

andezit diorit syenit trachyt

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007