Encyklopedie Nápověda

subsekventní vulkanismus  probíhá těsně po ukončení hlavních orogenetických (horotvorných) pochodů. Projevuje se především na vnitřní straně oblouků pásemných pohoří a je charakterizován jako terestrický (suchozemský) vulkanismus s výlevy alkalicko-vápenatých hornin (andezit, ryolit, bazalt).

Text: Prof. Jan Petránek,  Pavel Kotík

Odkazy

magmatismus Země

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007