Encyklopedie Nápověda

Obrázek 239

Hlavní strukturní jednotky Evropy

obr. Hlavní strukturní jednotky Evropy

Obr. 239.   a - aulakogén, m - mezihorská deprese (panonská a pádská pánev), uš - ukrajinský štít.

 
Autor obrázku:

Prof. Jan Petránek

Na tento obrázek se odkazuje

fennosarmatský kaledonský paleozoikum platforma štít variské vrásnění

© Česká geologická služba 2007