Encyklopedie Nápověda

platforma  v podstatě syn. kraton. Rozsáhlý stabilizovaný úsek zemské kůry (bez větších tektonických pohybů), který zahrnuje

1. základ (fundament), jímž jsou vyvrásněné jednotky bývalé geosynklinály a

2. sedimentární (platformní) pokryv s poměrně jednoduchou tektonickou stavbou. Proto se často mluví o dvouetážové stavbě platforem. štít, tabule, obr. 8, 239.

Aulakogén a jeho umístění

obr. Aulakogén a jeho umístění

Obr. 8.  Hlavní strukturní jednotky Evropy

obr. Hlavní strukturní jednotky Evropy

Obr. 239.  a - aulakogén, m - mezihorská deprese (panonská a pádská pánev), uš - ukrajinský štít. 
Text a obrázky: RNDr. Jaroslav Synek, Prof. Jan Petránek

Odkazy

kraton štít

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007