Encyklopedie Nápověda

fennosarmatský  označení velké platformy v severní a východní Evropě, skládající se z baltského a ukrajinského štítu a Ruské tabule. @ obr. 239.

Hlavní strukturní jednotky Evropy

obr. Hlavní strukturní jednotky Evropy

Obr. 239.  a - aulakogén, m - mezihorská deprese (panonská a pádská pánev), uš - ukrajinský štít. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007