Encyklopedie Nápověda

paleozoikum  neboli prvohory éra mezi proterozoikem a mezozoikem, která trvala asi 340 miliónů let (570 až 230 mil. let). Dělí se na šest útvarů (s délkou trvání uvedenou v miliónech let): kambrium (80), ordovik (70), silur (20), devon (50), karbon (75) a perm (45) - v. j. h. ; paleozoikum se někdy dělí na starší (kambrium až devon) a mladší (karbon a perm). Časově odpovídá prvým dvěma třetinám tzv. viz fanerozoika. Jako celek je charakterizováno bohatým rozvojem fauny a flóry, v mladších útvarech i suchozemských. Zvláště typickými fosiliemi jsou trilobiti, graptoliti a limnicka karbonská flóra. Prvohory byly dobou viz kaledonské a viz variské (hercynské) orogeneze. obr. 239.

Hlavní strukturní jednotky Evropy

obr. Hlavní strukturní jednotky Evropy

Obr. 239.  a - aulakogén, m - mezihorská deprese (panonská a pádská pánev), uš - ukrajinský štít. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

glossopterisová flóra prvohory

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007