Encyklopedie Nápověda

kaledonský  označení orogenního cyklu staršího paleozoika (kambrium až začátek devonu). Vyvrásnění kaledonských geosynklinál nastalo na různých místech v různých časových obdobích a někdy se proto rozeznává vrásnění starokaledonské (takonské), zhruba na hranici ordovik/silur, a mladokaledonské (kaledonské s. s. ), jehož ardenská fáze spadá přibližně na hranici silur/devon. Nejstarší kaledonskou fází je fáze sardská (rozhraní kambrium/ordovik). Kaledonské vrásnění výrazně postihlo např. Skotsko a Skandinávii; kaledonská pohoří se nazývají kaledonidy (obr. 239).

Hlavní strukturní jednotky Evropy

obr. Hlavní strukturní jednotky Evropy

Obr. 239.  a - aulakogén, m - mezihorská deprese (panonská a pádská pánev), uš - ukrajinský štít. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Na tento termín se odkazuje

ardenská fáze mladokaledonský ordovik starokaledonský takonský

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007