Encyklopedie Nápověda

variské vrásnění  neboli hercynské vrásnění (orogeneze) je vyvrcholení paleozoického orogenního cyklu. Probíhalo v devonu až permu a zahrnuje více tektonických fází (stratigrafi). Těmito horotvornými pochody vznikla soustava pohoří nazývaných variscidy neboli hercynidy (tj. variský orogén) - obr. 239. V Evropě se tento orogén skládá z tzv. větve armorické vybíhající z francouzského Centrálního masívu do Bretaně a jižní Anglie a větve hercynské neboli variské, vybíhající z Centrálního masívu opačným směrem, přes Vogézy, Harc do Českého masívu. Část Evropy budovaná variscidami bývá nazývána Mezoevropa.

Hlavní strukturní jednotky Evropy

obr. Hlavní strukturní jednotky Evropy

Obr. 239.  a - aulakogén, m - mezihorská deprese (panonská a pádská pánev), uš - ukrajinský štít. 
Text a obrázek: Prof. Jan Petránek

Odkazy

stratigrafie

Na tento termín se odkazuje

hercynidy, hercynský variscidy

GERozšířené a aktualizované vydání Encyklopedie geologie můžete zakoupit v on-line obchodu České geologické služby .

© Česká geologická služba 2007