Special Papers >> Obsah >> No. 9

Poválečná historie jáchymovského uranu 

Pluskal, O., 1998, Special Papers No. 9. Czech Geological Survey. Praha.
ISBN 80-7075-261-0

Obsah (Content)

Poznámka recenzenta
Doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc., (pdf, 39 kB)
Abstrakt
str. 4 (pdf, 68 kB)
Úvod
str. 5 (pdf, 97 kB)
"Dohoda" jako základ ovládnutí přírodních zdrojů uranu v Československu po roce 1945
str. 5-7 (pdf, 258 kB)
Úloha československého uranu během vývoje prvních sovětských jaderných zbraní
str. 7-11 (pdf, 413 kB)
Rozporný přístup československé strany k "Dohodě" a k využití uranu do února 1948
str. 11-17 (pdf, 659 kB)
Výzkum uranové mineralizace pracovníky Státního geologického ústavu v letech 1945-1947
str. 17-22 (pdf, 477 kB)
Utváření geologické služby n. p. Jáchymovské doly
str. 22-23 (pdf, 207 kB)
Přínos sovětské strany rozvoji n. p. Jáchymovské doly v poválečných letech
str. 23-26 (pdf, 395 kB)
Velice drahá pomoc
str. 26-32 (pdf, 639 kB)
Realita jáchymovského revíru
str. 32-38 (pdf, 570 kB)
Čiň čertu dobře
str. 38-40 (pdf, 247 kB)
Literatura
str. 40-42 (pdf, 168 kB)
The post-war history of Czechoslovak uranium from Jáchymov (Joachimsthal) - summary of the Czech text
pp. 43-48 (pdf, 513 kB)
 

© Česká geologická služba, 2007