Česká geologická služba
Soil TrEC
Úvodní stránka > Výsledky projektu v českém jazyce
Web České geologické služby
Soil TrEC
Přihlášení

Výsledky projektu v českém jazyce

Hmotová izotopová bilance olova

Změny půd českých monolitologických povodí: výzkumy v rámci evropského projektu SoilTrEC

Autoři: Krám P., Blum W., Lair G., Regelink I., Shishkov T., Kercheva M., Rousseva S., Hruška J., Myška O. (2011) . In: Havelková L., Khel T., Holubík O. (eds.) Pedologické Dny 2011 – Sborník abstraktů, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha, 26-27.

Hydrologická bilance dlouhodobě monitorovaného povodí Lysina

Autor: Krám P. (2011). In: Šír M., Tesař M. (eds.) Sborník konference Hydrologie malého povodí 2011, Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky, Praha, 259-265.

Hydrologie a hydrochemie dlouhodobě zkoumaného ultrabazického povodí Pluhův bor

Autoři: Krám P., Čuřík J., Veselovský F., Myška O., Lamačová A., Hruška J., Štědrá V. (2014). In: Šír M., Tesař M. (eds.) Sborník konference Hydrologie malého povodí 2014, Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky, Praha, 238-245.

Geologické zajímavosti na dně Černého rybníka u Kladské

Autor: Štědrá V. (2012). In Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje 2012, 1, 2-6. ISSN 1804-1914.

Limnologie potoka Na zeleném ve Slavkovském lese

Autoři: Krám P., Senoo T., Beneš F., Čuřík J., Veselovský F. (2015). In: Rádková V., Bojková J. (eds.) Sborník příspěvků 17. konference České limnologické společnosti a Slovenské limnologické společnosti, Masarykova univerzita, Brno, 83-88.

Petrologie a geochemie metabazických hornin zastižených jádrovými vrty v povodích Na zeleném a Pluhův bor ve Slavkovském lese v západních Čechách

Autoři: Štědrá V., Krám P., Farkaš J. (2015) Zprávy o geologických výzkumech za rok 2014, Česká geologická služba, Praha, 103-108.

Lithný granit ve vrtu Lysina-V1 v jižní části Slavkovského lesa, západní Čechy

Autoři: Štědrá V., Jarchovský T., Krám P. (2016) Zprávy o geologických výzkumech, Česká geologická služba, Praha, 49, 137-142.

Látkové toky v amfibolitovém povodí Na zeleném u Vodního díla Mariánské Lázně

Autoři: Krám P., Veselovský F., Čuřík J., Myška O. (2017) In: Brych K., Tesař M. (eds.) Sborník konference Hydrologie malého povodí 2017, Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky, Praha, 166-175.