Česká geologická služba
Soil TrEC
Web České geologické služby
Soil TrEC
Přihlášení

Mezinárodní projekt SoilTrEC financovaný v rámci 6. rámcového programu EU

Celkové cíle projektu

  • Vytvořit holistický model chování půd v různých měřítkách a pro různé typy využití krajiny
  • Vytvořit celoevropskou síť půdních observatoří pro komplexní výzkum kritické zóny
  • Harmonizovat protokoly odběru vzorků a laboratorních metod v síti observatoří
  • Testovat biogeochemické hypotézy na všech lokalitách sítě, spolupracovat s půdními observatořemi v USA a Číně; vytvořit zárodek celosvětové sítě půdních observatoří
  • Vytvořit podmínky pro standardizovaný výzkum dlouhodobých změn stavu půd (např. ubývání půdního uhlíku v řádu desetiletí)
  • Zvyšovat povědomí veřejnosti o zranitelnosti půd; člověk dnes ničí půdy 100x rychleji než jaká je rychlost vzniku nových půd přirozenou cestou.
  • Zvyšovat povědomí o nutnosti trvale udržitelného hospodaření s půdou

Náplň projektu v ČR

Projekt SoilTrEC probíhá v období 1. prosince 2010 - 30. listopadu 2014 a jeho český rozpočet činí přibližně 12 mil. Kč.

Z řady studijních lokalit navržených 15 partnery byly vybrány 4 půdní observatoře, nazývané rovněž "Observatořemi kritické zóny". Je velkým úspěchem hydrogeochemické monitorovací sítě GEOMON a České geologické služby, že povodí Lysina (LYS) ve Slavkovském lese se stalo jednou z těchto 4 evropských observatoří. Právě tak jako jiná povodí GEOMONu se povodí LYS může pochlubit 20ti letou časovou řadou měsíčních dat o chemismu a látkových tocích.

Od samého počátku je manažerem povodí LYS Dr. Pavel Krám z odboru geochemie ČGS. Celou síť GEOMON postupně koordinovali B. Moldan, T. Pačes, D. Fottová a F. Oulehle.

Náš výzkum v rámci projektu SoilTrEC má interdisciplinární povahu. Důraz je kladen na na zvrat acidifikace, vliv globálních změn na velkost rezervoárů jednotlivých chemických prvků v ekosystému, hospodaření s půdou, biogeochemii a prediktivní modelování.

Zvláštní pozornosti se těší poměry stabilních izotopů v jednotlivých složkách lesního ekosystému. Tato část je koordinována hlavním řešitelem Dr. Martinem Novákem za vydatné účasti pracovníků laboratoře multikolektorového ICP MS (Doc. Juraj Farkaš, Martin Šimeček a další).

Dr. Pavel Krám pracuje jako manažer nejen na povodí LYS s podložím leukokratní žuly, ale i na blízkých satelitních lokalitách PLB (Pluhův bor na serpentinitu) a NAZ (Na zeleném s podložím amfibolitů) ve Slavkovském lese. Přirozené stabilní izotopy jsou užívány jako diagnostický nástroj a stopovač na všech třech zmíněných povodích ve Slavkovském lese a navíc na lokalitě UDL (U dvou louček) v Orlických horách. UDL, na rozdíl od Slavkovského lesa, prodělala plošné odumírání smrků; tato lokalita v blízkosti polských uhelných elektráren byla ve 2. polovině 20. století více acidifikována.