Česká geologická služba
Soil TrEC
Úvodní stránka > Historie naší účasti v projektu
Web České geologické služby
Soil TrEC
Přihlášení

Historie naší účasti v projektu

V lázeňském městečku Saratoga Springs ve státě New York se 1. července 2004 sešla skupinka badatelů v oboru nízkoteplotní geochemie, aby naplánovala pokus o společný mezinárodní projekt. Ve městě právě probíhalo 11. Symposium o interakci voda–hornina. Jeho hlavní organizátorkou byla profesorka Sue Brantley z Univerzity Penn State. Ta se později stala hnací silou v boji za uznání výzkumu "kritické zóny" na rozhraní atmosféry, hydrosféry, ekosystémů a podložní horniny jako nového, samostatného oboru. Stala se také Prezidentkou Geochemické společnosti, nejprestižnější celosvětovou profesní organizace geochemiků. Podařilo se jí přesvědčit NSF, americkou grantovou agenturu, aby vypsala výzvu pod názvem "Critical Zone Observatories". V USA byly následně financovány 4 studijní lokality.

Velkou zásluhu na brzkém začlenění výzkumného týmu České geologické služby do přípravy projektů má zakladatel Symposií o interakciích voda–hornina Prof. Tomáš Pačes, dlouholetý vedoucí odboru geochemie naší instituce. Tuto sérii symposií začal památným setkáním předních geochemiků v Praze již v roce 1974 (WRI-1). Právě Tomáš Pačes vyslal zástupce ČGS Dr. Martina Nováka na schůzku v Saratoga Springs.

Jednou z dalších účastnic schůzky v r. 2004 byla Prof. Vala Ragnarsdottir z Bristolu a Reykjavíku. Na radu projektových úředníků EU v Bruselu sestavila početný evropský tým a vysoutěžila zvláštní typ financování na období 2006-2009. Projekt nesl název SoilCritZone a zahrnoval sérii schůzek ("workshopů") zaměřených na formulaci žhavých vědeckých otázek v oboru trvale udržitelného hospodaření s půdou. V této soutěži uspěl každý třetí projekt. Ačkoliv SoilCritZone byl přiznanou přípravou lidských a institucionárních zdrojů na opravdový výzkumný projekt, tým neměl v následující soutěži zdaleka nic jisté.

EU vypsala grantovou soutěž na pětileté období 20010-2014, tentokrát již s rozpočtem určeným rovněž na tvorbu nových terénních a laboratorních dat. EU v tuto dobu již úzce spolupracovala s americkou grantovou agenturou (NSF) a umožňovala zahrnutí týmů nejen z Evropy, ale i z USA a Číny. Náš 15ti členný tým pod vedením Prof. Steve Banwarta z Univerzity v Sheffieldu (Velká Británie) se utkal s 17 dalšími konsorcii. Hodnotící komisi v mnohastupňovém procesu náš projekt zaujal holistickým přístupem a slibem syntetizujících prediktivních modelů.

Naše konsorcium pod názvem "Soil Transformations in European Catchments" (Změny v půdním pokryvu evropských povodí) se stalo jediným financovaným projektem v daném oboru. Není bez zajímavosti, že dobře znějící akronym (SoilTrEC) vytvořil náš pracovník Dr. Pavel Krám se zjevným odkazem na kultovní televizní seriál Star Trek.