Úvodní stránka >> Technologie, geochemie >> 24

Technologie, geochemie / technology, geochemistry 24


Celá kniha (Whole book)

Technologie, geochemie / technology, geochemistry 24
(1989), str. 1-208 (pdf, 8106 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

Perspektivy využití alkalických neovulkanitů Českého masívu / Perspective utilization of alkaline neovolcanic rocks of the Bohemian Massif
J. Árendarik, J. Jiránek, J. Štěpánková, (1989), str. 9-29 (pdf, 744 kB)
Radiační metamorfóza antraxolitu / Radiation metamorphism of anthraxolite
A. Dubanský, (1989), str. 31-67 (pdf, 1503 kB)
Stanovení malých množství plynů a těkavých komponent kaustobiolitů v geochemii a hornictví / Determination of small quantities of gases and volatile components of caustobioliths in geochemistry and mining
A. Dubanský, (1989), str. 69-102 (pdf, 2185 kB)
Geochemická charakteristika sulfidů ze severní části kutnohorského rudního revíru / Geochemical chrakteristic of sulfides of the northern part of the Kutná Hora area district
M. Kvaček, (1989), str. 103-128 (pdf, 816 kB)
Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru / Discovery of a new ore type in the gneisses in the northern part of the Kutná Hora ore District
M. Mikuš, V. Hoffman, V. Höschl, Z. Trdlička, (1989), str. 129-142 (pdf, 463 kB)
Těžké minerály - závažný zdroj znečištění sklářských písků / Heavy minerals - a consequential source of undesirable impurities in glass sands
I. Prachař, (1989), str. 143-152 (pdf, 293 kB)
Pyrolýza uhlí ostravsko-karvinského revíru / Pyrolysis of coal in the Ostrava-Karviná district
P. Straka, (1989), str. 153-180 (pdf, 1095 kB)
Automatyzovaný systém rentgenové difrakční analýzy / Automatized system of the X-ray diffraction analysis
I. Šanc, (1989), str. 181-208 (pdf, 954 kB)