Úvodní stránka >> Hydrogeologie, inženýrská geologie >> 19

Hydrogeologie, inženýrská geologie, 19

Hydrogeology, Engineering Geology, 19


Celá kniha (Whole book)

Hydrogeologie, inženýrská geologie / Hydrogeology, Engineering Geology 19
Český geologický ústav (1991), str. 1-192 (pdf, 8578 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

Hydrogeologie cenomanu labské oblasti české křídové pánve / Hydrogeology of the Cenomanian aquifer in the Labe region of the Bohemian Cretaceous Basin
J. Jetel, L. Rybářová, (1989), str. 9-63 (pdf, 1583 kB)
Propustnost a průtočnost předvariských hornin ve středních, v jižních a západních Čechách / Permeability and transmissivity of pre-Variscan rocks in central, southern, and western Bohemia
F. Kolman, (1988), str. 65-94 (pdf, 813 kB)
Inženýrskogeologické poměry území mezi Prahou, Libčicemi nad Vlatavou a Panenskými Břežany / Engineering geological conditions of the territory between Prague, Libčice nad Vltavou, and Paneneské Břežany
Z. Lochmann, (1988), str. 95-134 (pdf, 3614 kB)
Dlouhodobé zkoušky přírodních kamenů v městském ovzduší / Long-term exposure tests of natural stones in urban atmosphere
I. Dudková, (1987), str. 135-154 (pdf, 1755 kB)
Geofyzikální výzkum pevných poloh v nadloží souvrství hnědouhelných slojí severočeské pánve
V. Hašek, J. Uhlík, (1989), str. 155-192 (pdf, 868 kB)