Úvodní stránka >> Geologie >> 44

Geologie, 44

Geology, 44


Celá kniha (Whole book)

Geologie / Geology 44
(1989), str. 1-170 (pdf, 6203 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

Ultramafické nodule severomoravských bazaltoidů / Ultramafic nodules in basalts from northern Moravia, Czechoslovakia
F. Fediuk, E. Fediuková, (1989), str. 9-49 (pdf, 1429 kB)
Xenolity charnockitových hornin ve vulkanitech Českého středohoří / Charnockite xenoliths in the Tertiary volcanites of the České středohoří Mts., northern Bohemia
M. Opletal, S. Vrána, (1989), str. 51-78 (pdf, 1086 kB)
Climatic changes and development of benthic communities through the Mediterranean Ordovician / Klimatické změny a rozvoj bentických společenstev během ordoviku v mediteránní provincii
V. Havlíček,(1989), str. 79-116 (pdf, 1295 kB)
Králodvor/Koaov boundary and the late Ordovician environmental changes in the Prague Basin (Barrandian area, Bohemia) / Hranice králodvor/kosov a změny prostředí ve svrchním ordoviku v pražské pánvi
P. Štorch, M. Mergl, (1989), str. 117-153 (pdf, 1746 kB)
Neotektonika severočeské hnědouhelné pánve a Krušných hor / Neotectonics of the North Bohemian Brown Coal Basin and Krušné hory Mountains
A. Kopecký, (1989), str. 155-170 (pdf, 616 kB)