Úvodní stránka >> Geologie >> 42

Geologie, 42

Geology, 42


Celá kniha (Whole book)

Geologie / Geology 42
(1987), str. 1-159 (pdf, 8590 kB)

Jednotlivé články (Particular articles)

Textury a struktury svrchnoprotezoických vulkanitů Barrandienu / Structurs and textures of the Upper Proterozoic volcanics of the Barrandian area
F. Fiala, (1985), str. 9-40 (pdf, 3733 kB)
Geology of the Palaezoic rocks in the vicinity of the Mokrá Cement Factory quarries (Moravian Karst) / Geologie paleozoika v okolí lomů mokerské cementárny (Moravský kras)
J. Dvořák, O. Friáková, J. Hladil, J. Kalvoda, Z. Kukal, (1984), str. 41-88 (pdf, 1637 kB)
Litofaciální vývoj křídových uloženin v Praze a okolí / Lithofacies development of Cretaceous deposits in Prague and its surroundings
P. Zelenka, (1984), str. 89-112 (pdf, 985 kB)
Svrchní křída ve vrtu Volfratice Vf-1 / Upper Cretaceous in the Borehole Volfartice Vf-1
S. Čech, J. Hercogova, E. Knobloch, B. Pacltová, V. Pokorný, E. Sajverová, J. Slavík, L. Švábenická, J. Valečka, (1984), str. 113-159 (pdf, 2222 kB)