Historické mapy

hledej/search česky po slovensky english version

Vítejte v prohlížení historických map

    Tento DVD-ROM vznikl v rámci projektu České geologické služby „Geologické mapy z  území České a Slovenské republiky do roku 1918“. Jeho cílem bylo s pomocí interaktivní aplikace zpřístupnit výběr historických geovědních map z období před rokem 1918. Soubor obsahuje 385 samostatných map,182 mapových příloh, 192 doplňkových textů, 50 vysvětlivek, 85 grafických příloh a 4 titulní listy. Mapy zobrazují především území Čech, Moravy, Slezska (450 map) a Slovenska (120 map), ale i přilehlá území v rámci Evropy (35 map). Součástí autorského rejstříku je 107 životopisů významných autorů, v polovině případů doplněných o jejich portréty.
    Zpracovaný materiál pochází především z  archivu a knihovny České geologické služby. Mapový fond, který Česká geologická služba nevlastní, zapůjčilo jedenáct dalších institucí – Národní knihovna ČR; Knihovna Akademie věd ČR, Praha; Národní muzeum, Praha; Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – základní knihovna a mapové sbírky z pozůstalosti prof. Kettnera; Univerzita Karlova – mapové sbírky; Státní technická knihovna Praha, Státní technické muzeum Praha, VŠB-Technická univerzita Ostrava a Česká geologická služba – Geofond, Praha. Soubor je doplněn také deseti mapami ze soukromé sbírky dr. J. Kozáka a mapami ze Státního ústředního báňského archivu v Banské Štiavnici, který pro tuto prezentaci dodal materiál z archivních fondů – Železorudných dolů ve Spišské Nové Vsi, Hlavního komorskogrófského úřadu v Bánské Štiavnici, Báňského kapitanátu ve Spišské Nové Vsi a Státního báňského ředitelství v Kremnici. Na výrobě DVD-ROM se finančně podílel Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislavě.

Prameny a použitá literatura     Licenční podmínky     Informace o projektu

(C) Česká geologická služba 2004
www.geology.cz