Historické mapy

hledej/search česky po slovensky english version

Vitajte v poznávaní historických máp

   Tento DVD-ROM vznikol v rámci projektu Českej geologickej služby „Geologické mapy z území Českej a Slovenskej republiky do roku 1918“. Jeho cieľom bolo s pomocou interaktívnej aplikácie sprístupniť výber historických geovedných máp z obdobia pred rokom 1918. Súbor obsahuje 385 samostatných máp,182 mapových príloh, 192 doplnkových textov, 50 vysvetliviek, 85 grafických príloh a 4 titulné listy. Mapy zobrazujú predovšetkým územia Čiech, Moravy, Sliezska (asi 450 máp) a Slovenska (asi 120 máp), ale i priľahlé územia v rámci Európy (asi 35 máp). Súčásťou autorského registra je 107 životopisov významných autorov, v polovici prípadov doplnených o ich portréty. Spracovaný materiál pochádza predovšetkým z archívu a knižnice Českej geologickej služby. Mapový fond, ktorý Česká geologická služba nevlastní, zapožičalo  jedenásť ďalších inštitúcií – Národná knižnica ČR; Knižnica Akadémie vied ČR, Praha; Národné múzeum, Praha; Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovej – základná knižnica a mapové zbierky z pozostatkov prof. Kettnera; Univerzita Karlova – mapové zbierky; Štátna technická knižnica Praha, Štátne technické múzeum Praha, VŠB-Technická univerzita Ostrava a Česká geologická služba – Geofond, Praha. Súbor je doplnený taktiež desiatimi mapami zo súkromnej zbierky dr. J. Kozáka a mapami zo Štátneho ústredného banského archívu SR v Banskej Štiavnici, ktorý pre túto prezentáciu dodal materiál z archívnych fondov – Železorudných baní v Spišskej Novej Vsi, Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici, Banského kapitanátu v Spišskej Novej Vsi a Štátneho banského riaditeľstva v Kremnici.

Zdroje a použitá literatúra     Licenčné podmienky     Informácie o projekte

(C) Česká geologická služba 2004
www.geology.cz